polskie rekordy

15
881

Rekordowe czytanie Konwencji

print

Z okazji 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 95-lecia Policji oraz IX Ogólnopolskiego Przystanku „Profilaktyka a Ty” ( w skrócie PaT) na rynku w Koninie od 2 do 6  lipca 2014 r. zorganizowano imprezę z udziałem młodzieży z całej Polski.

Przez kilka dni trwały warsztaty, w trakcie których poznawano tajniki w wielu dziedzinach szeroko pojętej nauki i kultury.
5 lipca staraniem Stowarzyszenia PaT oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono rekord Polski w masowym czytaniu Preambuły Konwencji o Prawach Dziecka. W rekordzie, w którym brali udział m.in.: Pierwsza Dama RP Anna Komorowska oraz rzecznik praw dziecka, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak, nawiasem mówiąc członek naszego Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych, uczestniczyło 1557 osób.
Dodać można, że naczelnym hasłem Stowarzyszenia PaT jest profilaktyka życia bez nałogów, wszechstronna zabawa bez narkotyków i alkoholu czyli „od młodych dla młodych”.
Głównym organizatorem rekordu było miasto Konin, a gospodarzem akcji Komenda Główna Policji w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”.
 

Tagi

Komentarze