polskie rekordy

52.2296756
21.0122287
7
776

Rekordowy rok przechodzenia na emeryturę

print

Emerytura, która niegdyś nazywana była rentą starczą, jest świedczeniem pieniężnym, którego celem jest zabezpiecznie bytu na starość osobom, które ze względu na wiek nie posiadają już pełnej zdolności do pracy, a nie dysponują innym źródłem utrzymania.

Pod koniec 2008 roku było w kraju ponad 6 milionów osób w wieku emerytalnym. Dziś co piąty Polak jest emerytem, ale około roku 2030 już co czwarty obywatel będzie miał więcej niż 65 lat. W roku 2008 padł emerytalny rekord wszech czasów. Dotąd na emeryturę odchodziło średnio 100 tysięcy rodaków rocznie. Tymczasem w 2008 roku decyzję o wycofaniu się z życia zawodowoego podjęło aż 250 tys. osób. 80% przeszło na tzw. wcześniejszą emeryturę. Taki wynik wskazuje na katastrofę polskiej gospodarki, której powodem były niespotykane w Europie przywileje, które na ten moment zostały znowelizowane.

Aktualnie, poprzez nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidziane jest stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67 roku życia począwszy od 1 stycznia 2013 r. Każdego roku wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące. Oznacza to, że zakładany wiek emerytalny (67 lat) mężczyźni osiągną w 2020 r., kobiety zaś w 2040 r. Zgodnie z ustawą możliwe będzie przejście na emeryturę kilka lat wcześniej za sprawą tzw. emerytur częściowych. Umożliwią one przejście na emeryturę po ukończeniu 62 lat przez kobiety oraz 65 lat przez mężczyzn. Konieczne jednak będzie uzyskanie stażu ubezpieczeniowego  -  co najmniej 35 lat dla kobiet i co najmniej 40 w przypadku mężczyzn. Ma ona wynosić 50% emerytury pełnej.

Tagi

Komentarze