polskie rekordy

52.412757
18.8599799
2
781

Polskie piramidy

print

We wsi Wietrzychowice, niedaleko Izbicy Kujawskiej, znajduje się rezerwat archeologiczny: cmentarzysko szkieletowe. Każdego roku przyciąga on wielu turystów, miłośników historii. Jego istnienie zawdzięczamy plemionom pasterzy i rolników, którzy zamieszkiwali tamte tereny pięć i pół tysiąca lat temu. Znajdujące się tam grobowce są określane mianem polskich piramid.

Co skłoniło mieszkańców do wzniesienia tak okazałych grobowców? Zapewne miało to związek z wykształconym ówcześnie systemem wierzeń religijnych, którego przejawem było właśnie wznoszenie budowli kamienno-ziemnych.

Piramidy wzniesione na terenie naszego kraju mogą mylnie wskazywać na podobieństwo do egipskich piramid - budowli w kształcie ostrosłupa prawidłowego o podstawie czworokątnej, służącej najczęściej jako grobowiec albo podbudowa dla świątyni. W Wietrzychowicach natomiast wzniesiono olbrzymie nasypy w kształcie wydłużonego trójkąta, których długość wielokrotnie dochodzi do 150 metrów. Tak więc bardziej przypomina to pełzającego węża, niż znane wszystkim piramidy w Gizie. Nasypy zostały obłożone kamieniami, w których występują przerwy w partii czołowej. Zapewne były to wejścia do drewnianych komór, w których odprawiano obrzędy pogrzebowe.

W miejscowości Sarnowo, która leży 5 kilometrów od Wietrzychowic, znajduje się dalszy ciąg rezerwatu archeologicznego. Odnajdziemy tam zgrupowanie ośmiu wielkich kurhanów tzw. typu kujawskiego. Grobowce zlokalizowane są w trzech grupach leżących kilkadziesiąt metrów od siebie. Co do okresu powstania, odpowiadają one czasowi powstania piramid egipskich. Najokazalsze pradziejowe konstrukcje grobowe należą do grupy grobowców megalitycznych, ze względu na sposób ich konstruowania.Z grobowcami związana jest legenda o podziemnym mieście, które zostało zawalone przez Boga, jako kara za grzechy popełnione przez mieszkańcow.

Tagi

Komentarze