polskie rekordy

6
769

Najdłuższy w Polsce ciąg syfonów

print

Odcinek jaskiniowego korytarza na stałe wypełnionego wodą, aż do stropu, zwany jest syfonem. Pokonanie syfonu w czasie eksploracji jaskini przez specjalnie wykwalifikowanych członków zespołu eksploracyjnego, nastręcza wielokrotnie poważnych trudności. Dłuższe syfony można pokonać jedynie za wykorzystaniem profesjonalnego wyposażenia przeznaczonego dla nurków.

Jaskinia Kasprowa Niżnia, która posiada najdłuższy w Polsce ciąg syfonów, jest nisko położoną jaskinią o generalnie horyzontalnym przebiegu. Liczne niewielkie próżki, kominki wymagają użycia liny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż jaskinia cieszy się wielkim zainteresowaniem. Jest istnym poligonem nurkowym polskich Tatr. Częściowo składają się na nią już osuszone kanały przepływu międztdolinnego, które okresowo zalewane są przez wodę. Partie syfonalne wypełnione są przejrzystą, niemącącą się wodą i ciągną się na dużej przestrzeni schodząc na umiarkowaną głębokość.

Najdłuższy w Polsce ciąg syfonów, na który składa się 7 zalanych korytarzy, ma łączną długość 657 m! Dojście do nich wymaga pokonania kilku krótkich odcinków linowych, co zabiera ok. godziny. Podróż syfonami rozpoczynamy od Syfonu Danka, który jest pierwszym z całej serii. Korytarze są połączone niewielkimi odcinkami suchymi.

Aktualnie najdłuższym syfonem w Polsce jest Syfon Warszawiaków, która mierzy 330 m długości.

Jaskinia znana była miejscowym Góralom od dawna i łączono z nią różne legendy. L. Zejszner w 1849 roku w pierwszej pisanej wzmiance o tej jaskini przytacza góralską opowieść o odnalezieniu w tej jaskini suki utopionej przez juhasów z Szałasu Gąsienicowego, co zresztą daje dobre świadectwo przenikliości obserwacji geologicznych Górali.

Tagi

Komentarze