polskie rekordy

49.533333
20.316667
6
167

Najdłuższa wieś

print

Wzdłuż potoku Ochotnica, rozłożyła się wieś o tej samej nazwie (na zachód od Nowego Targu, woj. małopolskie). Jest ona najdłuższą wsią w Polsce.
Wraz z domami wybudowanymi nad potokami spływającymi spod Gorca, liczy 25 kilometrów długości. Wieś zamieszkuje 5,5 tysiąca mieszkańców.

Ochotnica Dolna została lokowana w 1416 r. przez króla Władysława Jagiełłę. Pierwszymi osadnikami byli pasterze wołoscy. Król Stefan Batory nadał sołtysowi Maciejowi Ochotnickiemu liczne przywileje ekonomiczne, a król Jan III Sobieski zezwolił mieszkańcom na użytkowanie lasów i pastwisk górskich.

Na drugim miejscu co do długości jest wieś Zawoja.
 

Tagi

Komentarze